Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ενημέρωμένο για το 2017

Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης


Τηλέφωνο επικοινωνίας (Help Desk):

Κιν. 6985600095 – Σταθ. 210 4905398, έγκυρη και δωρεάν ενημέρωση

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές 9.00 – 2.00 και 5.00-8.00, Σαββάτο 9.00 – 2.00

E-mail επικοινωνίας:
detect@otenet.gr  

Είναι νόμιμη η αγορά και κατοχή ανιχνευτή μετάλλων από ιδιώτες;

Η αγορά είναι νόμιμη χωρίς διατυπώσεις. Η κατοχή ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη, αφότου ο ιδιώτης αγοραστής συμπληρώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού με συστημένη επιστολή, την δήλωση κατοχής ανιχνευτή. Στη δήλωση αναφέρεται το κατάστημα πώλησης, τα στοιχεία του αγοραστή ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ. δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τα στοιχεία του ανιχνευτή μετάλλων ( εργοστάσιο, μοντέλο, σειριακός αριθμός ).
Συνημμένο χρειάζεται και απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει κατόπιν στον κάτοχο του ανιχνευτή σε 40 ημέρες, το δελτίο κατοχής ανιχνευτή στο οποίο αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου του. Αυτό το έγγραφο έχει διπλή χρήση. Αφενός καλύπτει νομικά το κάτοχο του ανιχνευτή για τη μεταφορά του μηχανήματος ( και όχι την χρήση ), σε κάθε τυχόν έλεγχο που θα γίνει από την αστυνομία. Αφετέρου, θα χρειαστεί ώστε να υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων ο κάτοχος.

Είναι νόμιμη η χρήση του ανιχνευτή μετάλλων;

Ο κάτοχος του ανιχνευτή που έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και έχει παραλάβει το δελτίο κατοχής του ανιχνευτή, μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, χωρίς κόστος. Mε τον συγκεκριμένο ανιχνευτή ή ανιχνευτές μετάλλων, τους οποίους έχει δηλωμένους.

Η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς κόστος. 

Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα τον παραπέμψει στην τοπική εφορεία αρχαιοτήτων της περιοχής στην οποία θέλει να κάνει χρήση του ανιχνευτή, ώστε να καταθέσει:

α. φωτοτυπία δελτίου κατοχής του ανιχνευτή,

β. ένα η περισσότερα αποσπάσματα χαρτών ( google earth ) με κοντινή ανάλυση, στα οποία να είναι σημειωμένες οι περιοχές στις οποίες θέλουμε να ερευνήσουμε (δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τοποθεσιών).

γ. Απλή αίτηση που αναφέρουμε το λόγο για την έρευνα (πχ έρευνα για χαμένα αντικείμενα) και τα πρόσωπα τα οποία θα θέλουμε να έχουμε μαζί μας στην έρευνα.

Κατόπιν ή άδεια αποστέλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε χρόνο 5 μηνών στον ενδιαφερόμενο. Η συνήθης διάρκεια της είναι 1 έτος. 5 ημέρες πριν την έρευνα πρέπει να ενημερώνουμε τη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Στην έρευνα ενδέχεται να  έχουμε συνοδεία από υπάλληλο αρχαιολογίας.

Δικαιολογείται σκάψιμο έως 20 εκ.

Με κάθε άδεια για χρήση του ανιχνευτή, ανανεώνεται και ο ανιχνευτής στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων, αυτόματα για ένα έτος (όσο ισχύει η άδεια χρήσης). Με τη λήξη της άδειας χρήσης την ανανεώνουμε με υπεύθυνη δήλωση στη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Αυτόματα ανανεώνεται και η κατοχή του ανιχνευτή.

Εάν παρέλθει ένα έτος και δεν αιτηθεί άδειας χρήσης ο κάτοχος, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων.

Τότε θα χρειαστεί να δηλωθεί πάλι ο ανιχνευτής μετάλλων στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Είναι νόμιμη η ανασκαφή με ανιχνευτή μετάλλων;

Η ανασκαφή με ανιχνευτή μετάλλων, καλύπτεται κάτω από την νομοθεσία για ανασκαφή προς έρευνα θησαυρού. Η άδεια για ανασκαφή θησαυρού έχει κόστος το οποίο καλύπτει το ημερομίσθιο των κρατικών υπαλλήλων που θα είναι παρόντες ( εφοριακός, εισαγγελέας, αρχαιολόγος ), και τα άλλα έξοδα, μαζί με την υποχρέωση του αιτούντα να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση μετά την ανασκαφή.

Η άδεια ανασκαφής ορίζεται για συγκεκριμένο τόπο, βάθος ανασκαφής και ημέρες.
Στην αίτηση άδειας ανασκαφής ο αιτών μπορεί να αναφέρει ότι θα κάνει χρήση ανιχνευτή μετάλλων, τον οποίο προηγουμένως έχει δηλώσει και έχει λάβει αριθμό μητρώου.

Είναι νόμιμη η ενοικίαση για ανιχνευτές μετάλλων;

Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι προκειμένου να ενοικιαστεί ανιχνευτής μετάλλων,
θα πρέπει προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής, να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και να δηλώσει τον ανιχνευτή, ώστε να λάβει το δελτίο κατοχής του.

Κατόπιν θα πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, και μόνον αφού τη λάβει
να ενοικιάσει τον ανιχνευτή από το κατάστημα. Η όλη διαδικασία απαιτεί περίπου 2 – 3 μήνες.

Για την αγορά του ανιχνευτή μετάλλων, δεν απαιτείται προηγουμένως να δηλωθεί ή να παρθεί άδεια.

Υπάρχουν ψεύτικες προσφορές τιμών και για ανιχνευτές μετάλλων στο διαδίκτυο;

Δυστυχώς τελευταία στο Ελληνικό ιντερνέτ αλλά και παγκόσμια εμφανίστηκαν ψεύτικες προσφορές τιμών «κράχτες», για διάφορα μοντέλα ανιχνευτές μετάλλων από επιτηδείους απατεώνες, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν έχουν διαθέσιμο προς πώληση το μηχάνημα. Από απλή έρευνα μας βρήκαμε μηχανήματα να διαφημίζονται στην Ελλάδα, κάτω από την τιμή χονδρικής του κατασκευαστή τους.

Αυτές οι ψεύτικες τιμές αποσκοπούν στο να παραπλανήσουν τον αγοραστή από απατεώνες που θα του τραβήξουν το ενδιαφέρον για να του πουλήσουν τελικά τις χειροποίητες ιδιο-κατασκευές ραβδοσκοπικών οργάνων τους, που είναι αμφιβόλου ποιότητας.

Η τιμή στους ανιχνευτές μετάλλων μας είναι διεθνής. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση πέραν του +/- 10 % στην τιμή αγοράς δεν δικαιολογείται. Μια προσφορά της τάξης του 50 % της τιμής, δεν αναφέρεται σε καινούργιο μηχάνημα, αλλά σε ανακατασκευασμένο, μεταχειρισμένο ή ενοικιασμένο ανιχνευτή μετάλλων.

Διαφορετικά είναι απλά φτιαχτή διαφήμιση – από κάποιον ο οποίος δεν έχει πιάσει ποτέ το μηχάνημα στα χέρια του.

Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε μαζί μας πριν αγοράσετε από κάποια «ύποπτη» προσφορά.

Διάβασα πως οι ανιχνευτές μετάλλων από τα μαγαζιά στην Ελλάδα είναι «κομμένοι» με μειωμένη απόδοση, είναι αλήθεια;

Αυτός ο μύθος συντηρείται από τη δεκαετία του ’70 από αυτούς που εισάγουν «μαύρα», λαθραία μηχανήματα από το εξωτερικό, και τελευταία από εγχώριους «κατασκευαστές» μηχανημάτων αμφιβόλου ποιότητας, συχνά αντίγραφα παλαιών ανιχνευτών μετάλλων. Ο μύθος καταρρίπτεται ρωτώντας ποιοι είναι αυτοί που «κόβουν» τα μηχανήματα, οι κατασκευαστές, το τελωνείο, ή οι εισαγωγείς? Προκαλούμε να μας υποδείξουν κάποια νομοθεσία στην Ελλάδα, την ΕΕ, αλλά παγκόσμια που να επιβάλει σε κατασκευαστές ανιχνευτών να μειώνουν την απόδοση τους όταν πωλούν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Ο εκάστοτε κατασκευαστής δεν θα μείωνε οικειοθελώς την απόδοση του ανιχνευτή του, κάτι τέτοιο θα ήταν δυσφήμιση για τον κατασκευαστή, σε μια ανταγωνιστική αγορά, και θα έδινε προβάδισμα σε ανταγωνιστές.

Το τελωνείο ακολουθά αυστηρά τη νομοθεσία, η οποία όπως προαναφέρθηκε δεν έχει σχετικό νόμο. Τα καταστήματα πώλησης στην Ελλάδα, πωλούν τα μηχανήματα με εγγύηση καλής λειτουργίας, η κάθε επέμβαση στο μηχάνημα θα ακύρωνε
την εγγύηση από το κατασκευαστή, και έχει νομικές επιπτώσεις. Δεν έχει φανεί καμία διαφορά στην απόδοση εισαγόμενου μηχανήματος από ιδιώτη σε σχέση με το ίδιο μοντέλο από κατάστημα. Στην έρευνα μάλιστα, όσοι αγοράζουν ανιχνευτή από κατάστημα έχουν καλύτερα αποτελέσματα, καθώς έχουν σεμινάριο χειρισμού με την αγορά, τεχνική υποστήριξη και σέρβις ή αντικατάσταση ελαττωματικού υλικού.

Ακούγεται ότι κάποιοι έχουν ένα αλάθητο μηχάνημα που ανιχνεύει μόνο χρυσό, από τη ΝΑSA (!!!), με κόστος από μερικές χιλιάδες έως 150.000 € (…ή και περισσότερα !!! ), είναι αλήθεια;

Αυτός ο μύθος συντηρείται από κάποιους ευκαιριακούς απατεώνες, οι οποίοι παραπιούν συνήθως κάποιο μοντέλο ανιχνευτή μετάλλων, πχ σε διαφορετικό κουτί, κτλ. Με σκοπό να το «μοσχοπουλήσουν» σε ανίδεους πελάτες – θύματα. Πολλές φορές δεν διστάζουν να κάνουν και επίδειξη μαϊμού, πετώντας έντεχνα μερικές λίρες ή λίρα, στο λάκο που χτυπάει το μηχάνημα.

Κατόπιν ισχυρίζονται οικονομικά προβλήματα και δηλώνουν ότι θέλουν να το πουλήσουν. Ο ενθουσιασμένος «συνέταιρος» τους, σπεύδει να τους δώσει την περιουσία του για να μη χαθεί το μηχάνημα. Ο μύθος καταρρίπτεται… απλά και μόνον, επιβλέποντας προσεκτικά τον επιτήδειο, ώστε να μην μπορέσει να κάνει το τέχνασμα με τις λίρες, φυσικά σε σημείο που θα του έχουμε υποδείξει εμείς για έρευνα και όχι αυτός.

Δουλεύουν πράγματι τα ακριβά Γερμανικά φωτογραφικά μηχανήματα, και όντως βλέπουν μέσα στο χώμα;

Τα μηχανήματα που κάνουν απεικόνιση υπεδάφους, στην ουσία μετατρέπουν τα δεδομένα που λαμβάνουν σε γράφημα 2 ή 3 διαστάσεων, ώστε να μπορούμε να έχουμε εικόνα των στόχων κατανοητή από τους ανθρώπους. Ο χειρισμός τους, και η ανάλυση της εικόνας χρειάζονται εξάσκηση για απόκτηση κάποιας πείρας από το χειριστή. Δεν είναι δυνατό να βλέπουμε μέσα στο χώμα. Μπορούμε να έχουμε όμως απεικόνιση από «ανωμαλίες» του εδάφους οι οποίες και υποδηλώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα όπως σκάμμα, κενά, μέταλλα όλα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.
Αυτός ο μύθος συντηρείται από κατασκευαστές μαγνητομέτρων, τα οποία είναι κατασκευές χαμηλού κόστους, που τα βαφτίζουν σαν «φωτογραφικά» ή «GPR ραντάρ», ώστε να πουλάνε σε αρχάριους.

Μία τέτοια εταιρία από την πρώην Ανατολική Γερμανία πουλά αυτά τα μαγνητόμετρα σε εξωφρενικές τιμές, υπόσχονται βάθη έως 25 μέτρα, ότι φοράμε «γιαλιά» που βλέπουν στο χώμα…. ενώ στην πράξη το βάθος έρευνας τους δεν ξεπερνά το 1,5 μέτρο!. Έχουν μάλιστα και δίκτυο αντιπροσώπων ανά τον κόσμο, καθώς αποφέρουν μεγάλο ποσοστό κέρδους… όπως επίσης και μεγάλες απογοητεύσεις. Επίσης πρόσφατα 2 τούρκικες εταιρίες πουλάνε ένα απλό ανιχνευτή μετάλλων που τον πάντρεψαν με καταγραφέα δεδομένων, σε ένα φανταχτερό κουτί,σαν «σόναρ». Στις δοκιμές τα τούρκικα μηχανήματα δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν το βάθος έρευνας ενός μέτριου ανιχνευτή με δίσκο.

Υπάρχουν ανιχνευτές κενών στο έδαφος;

Το κενό δεν εκπέμπει σήματα όπως τα μέταλλα, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει «ανιχνευτής κενού». Πρόσφατα 2 Τούρκοι κατασκευαστές διαφημίζουν ανιχνευτή μετάλλων με δυνατότητα εντοπισμού κενού. Αυτό δεν είναι εφικτό, και αν πράγματι γινόταν, θα το είχαν ίδη κάνει οι μεγάλοι Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι κατασκευαστές πρώτοι. Ο οικονομικότερος και πλέον αξιόπιστος τρόπος να ανιχνευθεί κενό είναι με γεωφυσικούς ανιχνευτές που ερευνούν με γειώσεις όπως το Geo Examiner και το Pro-Accumaster.

Υπάρχει ανιχνευτής μετάλλων που να εντοπίζει μόνο χρυσό και κανένα άλλο μέταλλο;

Οι ανιχνευτές μετάλλων προσφέρουν διαχωρισμό, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να απορρίψουν άχρηστα μέταλλα, όπως πχ. σίδηρο, ώστε να μην χτυπάνε σε αυτά. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν και άλλες πληροφορίες ηχητικά και οπτικά για το μέγεθος και είδος του στόχου. Ο χρυσός ανάλογα το μέγεθος
και τα καράτια του, θα δίνει πάντα καλές ενδείξεις, γιατί έχει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Δεν είναι όμως δυνατό να ανιχνεύουμε μόνο χρυσό, καθώς συμβαίνει διαφορετικά μεταλλικά αντικείμενα να έχουν την ίδια ηλεκτρική αγωγιμότητα, μπορούμε όμως να απορρίψουμε πολλά άχρηστα αντικείμενα, ώστε να μην τα εντοπίζει ο ανιχνευτής.

Πρόσφατα είδαμε 2 Τούρκους κατασκευαστές να διαφημίζουν ότι οι ανιχνευτές τους διαχωρίζουν με ακρίβεια το χρυσό. Όμως από τη διαφήμιση στη πράξη, το αποτέλεσμα είναι ότι όσοι είδαν «χρυσό» στην οθόνη, έσκαψαν και έβγαλαν τενεκεδάκια κόκα-κόλα, και οτιδήποτε μη σιδηρούχο μέταλλο. Ένας σοβαρός κατασκευαστής δεν θα ισχυριζόταν ποτέ ότι ο ανιχνευτής του εντοπίζει μόνο χρυσό.

Υπάρχει «κάμερα» που βλέπει μέσα στο έδαφος;

Μία κάμερα δεν εκπέμπει σήματα όπως ο ανιχνευτής, έχει φακούς που «συλλέγουν» θερμότητα και τη μετατρέπουν σε εικόνα. Αυτές οι … παρεξηγημένες κάμερες, είναι κιάλια θερμικής απεικόνισης, που έχουν άλλες εφαρμογές, όπως νυχτερινή επίβλεψη χώρων και εντοπισμό ανθρώπων ή ζώων στην ύπαιθρο κτλ. Ο λόγος που οι κάμερες δεν αποδίδουν στην έρευνα θησαυρών είναι η έλλειψη βάθους καθώς ανταποκρίνονται σε επιφανειακές αλλαγές θερμοκρασίας ( ο ήλιος δεν μπορεί να ζεστάνει το υπέδαφος, έτσι τα βαθιά θαμμένα μέταλλα δεν εντοπίζονται καθώς δεν έχουν αλλαγή θερμοκρασίας ). Επίσης δεν περνούν εμπόδια όπως θάμνους ή κορμούς δένδρων. Σε υγρό έδαφος δεν λειτουργούν.

Τα παλμικά μηχανήματα είναι τα βαθύτερα;

Αυτός ο μύθος είναι δικαιολογημένος κατά το ήμισυ. Οι παλμικοί ανιχνευτές είναι καλοί για έρευνα μεγάλων αντικειμένων. Για ανίχνευση ενός νομίσματος ή άλλων μικρών αντικειμένων οι ανιχνευτές VLF είναι πολύ καλύτεροι από τα παλμικά, καθώς παρέχουν και απόρριψη άχρηστων μετάλλων – σιδήρου. Οι πλειοψηφία των παλμικών ανιχνευτών στην αγορά βασίζονται σε κάποια απλοϊκά σχέδια ανιχνευτών της δεκαετίας του ’80, Superscan, Goldscan, Delta, τα οποία βρίσκονται ελεύθερα στο internet, έτσι τα εκμεταλλεύτηκαν βούλγαροι, τούρκοι και έλληνες «κατασκευαστές», τα αντέγραψαν κάνοντας μικρές παραλλαγές. Στην έρευνα αυτοί οι ανιχνευτές φωνάζουν όταν πλησιάζουν στο χώμα, χτυπάνε μεταλλικές πέτρες και αδυνατούν να ανιχνεύσουν αντικείμενα μέσα ή πίσω από κεραμικά, καθώς δεν έχουν σύστημα απόρριψης εδαφικών παρεμβολών.

Επίσης αυτοί οι “φιαχτοί” παλμικοί ανιχνευτές ναι μεν μπορεί να έχουν καλό βάθος εντοπισμού για σίδερο ή τσίγκο που είναι εύκολοι στόχοι, αλλά τα ευγενή μέταλλα, πχ, χαλκό, αλουμίνιο ή χρυσό τα ανιχνεύουν σε μικρό βάθος ή και καθόλου.

Η Lorenz είναι ο μόνη εταιρία που έχει κάνει εξ’ ολοκλήρου την έρευνα και το σχεδιασμό χωρίς να αντιγράψει άλλους. Έτσι ο ανιχνευτής αναγνωρίζει τη μεταλλικότητα του εδάφους και διαπερνά κεραμικά και ηφαιστειακές πέτρες.
Το να είναι ο ανιχνευτής παλμικός δεν μας εγγυάται τίποτα. Η ισχύ του παλμού παίζει ρόλο για το βάθος έρευνας. Έχουμε δει παλμικά μηχανήματα με 1,5 έως 24 βολτ. Τα Lorenz εκπέμπουν 500 – 600 volt παλμού και για αυτό η απόδοση βάθους τους είναι ασύγκριτη.

Επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει τραβήξει ένα παλμικό μηχάνημα από Αυστραλία. Καθώς έχει ουσιαστικά σχεδιαστεί για έρευνα ψηγμάτων χρυσού ( σε Αυστραλία και ΗΠΑ υπάρχει πολύς φυσικός χρυσός ), έτσι αποδεικνύεται κακή αγορά στην Ελλάδα γιατί ανταποκρίνεται σε μεταλλεύματα και δεν παρέχει κανένα διαχωρισμό μετάλλων. Εκτός αυτού η έλλειψη κεφαλής πλαισίου περιορίζει σημαντικά το βάθος έρευνας.

Αναβαθμίζονται οι ανιχνευτές από «ειδικούς» ή καταστήματα ? Υπάρχουν «επαγγελματικά» και «απλά» μοντέλα του ιδίου ανιχνευτή;

Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Οι σύγχρονοι ανιχνευτές μετάλλων είναι όπως και οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα. Οι δυνατότητες τους μεταβάλλονται από τον οποιοδήποτε μέσα από τις επιλογές και τα μενού τους. Κανένας «ειδικός» επί αμοιβή δεν μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή πέραν των απλών ρυθμίσεων που μπορούμε να κάνουμε όλοι.

Ορισμένοι «πωλητές» διαφημίζουν ότι παρέχουν επαγγελματικές εκδόσεις ενός μοντέλου της αγοράς, ή δυνατότητα αναβάθμισης ενός μοντέλου έτσι ώστε να κάνει…θαύματα σε βάθος και διαχωρισμό μετάλλων. Αρκετές φορές το κόστος για αυτή την… «αναβάθμιση» φθάνεικαι το κόστος αγοράς του ίδιου του ανιχνευτή. Η εργασία του «ειδικού» είναι να αυξήσει την ευαισθησία του ανιχνευτή από το μενού, σε ένα πρόγραμμα έρευνας μεγαλύτερου βάθους από τα εργοστασιακά του ανιχνευτή.

Τι σημαίνει ανιχνευτές μετάλλων με «κίνηση» και «χωρίς κίνηση»;

Αυτοί είναι όροι που περιγράφουν το πώς λειτουργεί ένας ανιχνευτής μετάλλων. Πολύ απλά, ο δίσκος σε ένα ανιχνευτή με «κίνηση» πρέπει να κινείται συνεχώς περα-δώθε επάνω από ένα μεταλλικό αντικείμενα για να το ανιχνεύει. Σε ένα ανιχνευτή «χωρίς κίνηση» αντίθετα, ο δίσκος μπορεί να κινείται αργά,
ή και να μείνει ακίνητος επάνω από το αντικείμενο, και ο ανιχνευτής θα συνεχίζει να το ανιχνεύει.

Φανταστείτε ότι έχετε ένα αυτοκίνητο με αυτόματες ή χειροκίνητες ταχύτητες. Η λειτουργία με κίνηση είναι αυτόματη, ενώ η λειτουργία χωρίς κίνηση θέλει ρύθμιση τακτικά, ώστε να ακούγεται ένας σταθερός χαμηλός ήχος από το μεγάφωνο, ο οποίος αυξάνεται όσο πλησιάζουμε σε κάποιο αντικείμενο. Οι ανιχνευτές αυτού του τύπου είναι καλοί για επικέντρωση, και έρευνα σε στενούς χώρους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για κίνηση. Το βάθος έρευνας είναι καλό ειδικά για έρευνα μεγάλων αντικειμένων, όμως ο χειριστής πρέπει να ρυθμίζει το μηχάνημα τακτικά.

Για χειριστές αρχάριους, οι ανιχνευτές με κίνηση θα προσφέρουν καλύτερη απόδοση, ειδικά όταν ερευνούμε για μικρά αντικείμενα πχ. νομίσματα, καθώς ρυθμίζονται αυτόματα, είναι εύκολοι και δεν υπάρχουν περιθώρια για σφάλμα από το χειριστή ειδικά σε περιοχές με μετάλλευμα.

Πόσο βαθιά θα ανιχνεύει;

-Όσο μεγαλύτερο το μεταλλικό αντικείμενο, σε επιφάνεια και μάζα, τόσο βαθύτερα θα ανιχνεύεται.

-Επίσης ο χρόνος που έχει μείνει ένα αντικείμενο στο έδαφος ώστε να οξειδωθεί, το σχήμα του και το πώς στέκεται στο έδαφος βοηθούν. Κυκλικά αντικείμενα, που είναι παράλληλα στο έδαφος έχουν το καλύτερο βάθος. Ένα νόμισμα μπορεί να ανιχνευθεί 20 – 60 εκ, και μεγάλα αντικείμενα 1 – 5 μ., ανάλογα το μοντέλο ανιχνευτή.

Οι ανιχνευτές μετάλλων σας, είναι δύσκολοι στο χειρισμό;

Πολύ απλά ΟΧΙ. Με την αγορά σας θα έχετε οδηγίες χειρισμού μεταφρασμένες στα Ελληνικά, σημειώσεις με συμβουλές από την εμπειρία μας, και σε ορισμένα μοντέλα και DVD εκμάθησης του ανιχνευτή. Επίσης εάν παραλάβετε το μηχάνημα από το κατάστημα μας, θα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τον ανιχνευτή, πώς ρυθμίζεται, πώς ερευνά, πως διαχωρίζει τα μέταλλα και τα συνήθη σφάλματα στο χειρισμό του. Μετά την αγορά, η εξυπηρέτηση των πελατών μας συνεχίζεται και τηλεφωνικά για όλες τις απορίες επάνω στο χειρισμό του μηχανήματος.

Τι εγγύηση έχω με την αγορά του ανιχνευτή;

Εγγύηση καλής λειτουργίας είναι σε θέση να παρέχουν οι επίσημες αντιπροσωπείες. Η Αντιπροσωπεία «Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης», εγγυάται για 2 έτη (5 έτη για τους ανιχνευτές της ΧΡ), και αναλαμβάνει στη περίπτωση μη καλής λειτουργίας του μηχανήματος, την υποχρέωση επαναφοράς σε ομαλή λειτουργία και την επισκευή
ή αντικατάσταση κάθε είδους ελαττωματικού μέρους, εφόσον η ανωμαλία προέρχεται από ελαττωματική κατασκευή και όχι από κακή χρησιμοποίηση της ή κακή μεταχείριση της, από μέρους του αγοραστού ή βλάβη κατά την μεταφορά.
Κατόπιν τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για παραβίαση – επέμβαση στο μηχάνημα από τρίτο τεχνίτη ή αγορά ανιχνευτή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο άσχετο προς την αντιπροσωπεία «Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης».

Ζητήστε την επίσημη εγγύηση μας πριν πραγματοποιήσετε την αγορά.
Κατά την διάρκεια της εγγύησης δίνονται δωρεάν τα ανταλλακτικά και ή εργασία , η δε επισκευή γίνεται στην έδρα μας.

Τι είναι τα μεταλλεύματα και τι προβλήματα παρουσιάζουν στους ανιχνευτές;

Τα εδάφη περιέχουν σιδηρομετάλλευμα, (οξείδια σιδήρου) είτε από ανθρώπινες κατασκευές όπως σκουριές, κεραμικά, ή από την ίδια τη φύση. Ορισμένοι ανιχνευτές μετάλλων επηρεάζονται από τα μεταλλεύματα του εδάφους. Συνήθως οι κατασκευαστές ανιχνευτών σε Αμερική και Αυστραλία καθώς απευθύνονται σε ερευνητές παραλιών, αγνοούν την επίδραση των κεραμικών και του σιδηρομεταλλεύματος, με αποτέλεσμα την χαμηλή απόδοση των μηχανημάτων τους σε τέτοιες περιοχές.

Αντίθετα στην Ευρώπη, οι ερευνητές δουλεύουν σε περιοχές με παλαιότερη κατοίκηση και αναζητούν στόχους μέσα σε κεραμικά δοχεία και τοίχους. Έτσι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ανιχνευτών μετάλλων ρυθμίζουν τα μηχανήματα τους ώστε να έχουν βάθος σε αυτά τα δύσκολα σημεία και να διαπερνούν κεραμικά.

Μπορούν οι ανιχνευτές να εντοπίσουν χρυσό μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο;

Το μεταλλικό κιβώτιο ανιχνεύεται με διαφορετικές ενδείξεις, από ότι τα συμπαγή σιδερένια αντικείμενα,
όταν εντοπίζεται από τους ανιχνευτές μετάλλων. Έτσι μπορούμε να απορρίψουμε ένα άχρηστο σιδερένιο αντικείμενο, όπως ένα καρφί ή πχ. ένα παλιό εργαλείο, και ταυτόχρονα να ανιχνεύουμε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Το περιεχόμενο του κιβωτίου, εάν είναι χρυσός βελτιώνει την αγωγιμότητα, και η ένδειξη που θα έχουμε θα είναι κάπως καλύτερη, αλλά όχι τόσο καλή όσο του ατόφιου χρυσού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ένας έμπειρος χειριστής μπορεί με μεγάλη σιγουριά, να πει ότι έχει ανιχνεύσει ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί, όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το περιεχόμενο του.

Οι κλέφτες χρησιμοποιούν ανιχνευτές μετάλλων για να βρουν τις λίρες και τα χρυσαφικά μέσα σε ένα διαμέρισμα;

Ένας άλλος αστικός μύθος που διαδίδεται από αυτούς που δεν έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους ανιχνευτή, και δεν ξέρουν πως λειτουργεί. Υποστηρίζουν πως ο κλέφτης παραβίασε το σπίτι και αφαίρεσε τα χρυσαφικά μόνο, χωρίς να πειράξει τίποτα άλλο στο σπίτι, λειτουργώντας έναν ανιχνευτή.

Ο ανιχνευτής μετάλλων δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μεταλλικό περιβάλλον. Η μεταλλική κατασκευή, δηλαδή το πλέγμα του μπετόν και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις του σύγχρονου σπιτιού, είναι σαν «κλουβί» που αντανακλάει το σήμα του ανιχνευτή, από όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν τόσα πολλά σήματα που είναι αδύνατο να διαχωριστούν. Είναι αδύνατο να βρεις το χρυσό μέσα στο σπίτι. Ο ανιχνευτής μπορεί να δουλέψει μόνο σε παλιά σπίτια πετρόκτιστα, η σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από μεγάλες μεταλλικές κατασκευές. Ίσως, η εξήγηση που ο «κλέφτης» πήγε «συστημένος» στο χρυσό, είναι ότι γνώριζε τι υπήρχε και που υπήρχε, εκ των προτέρων! ( πιθανώς ένα συγγενικό πρόσωπο… ).

Σκέφτομαι να ασχοληθώ με τη ραβδοσκοπία, μου προτείνετε εκκρεμές ή βέργες Γ;

Το εκκρεμές και οι βέργες Γ είναι επιλογές αρχάριων αλλά και έμπειρων στη ραβδοσκοπία. Οι βέργες Γ που συνδυάζονται με ηλεκτρονικό ενισχυτή σήματος, είναι ποιο ασφαλής επιλογή για αρχάριους, καθώς ο ενισχυτής τροφοδοτεί με τάση ρεύματος τις 2 βέργες Γ, βελτιώνει το “βιομαγνητισμό” στον ραβδοσκόπο – χειριστή. Έτσι δουλεύουν καλύτερα σε όλους, άσχετα αν είστε ραβδοσκόπος ή όχι. Βέβαια θα χρειαστεί να εξασκηθείτε με δείγματα χρυσού, να πειραματιστείτε με θέση κρατήματος και το βηματισμό, οι οδηγίες χειρισμού και το βιβλίο της ραβδοσκοπίας μας, θα σας βοηθήσουν στην πρακτική σας.

Τι πλεονεκτήματα έχουν οι ανιχνευτές χρυσού αποστάσεων συγκριτικά με τη "πρακτική" ραβδοσκοπία, δηλαδή εκκρεμές και βέργες Γ;

Οι ανιχνευτές χρυσού αποστάσεως συγκριτικά με τη πρακτική ραβδοσκοπία που εξασκείται χιλιάδες χρόνια έχουν πλεονέκτημα στη τεχνολογία. Εκπέμπουν συχνότητα στο έδαφος ώστε να “σβήσουν” τα φυσικά μαγνητικά πεδία, που σημαίνει ότι οι βέργες Γ πλέον θα αντιδρούν στο δικό μας σήμα για τη συχνότητα του μετάλλου που επιλέξαμε (πχ. χρυσού ) και όχι στα σήματα της φύσης, μεταλλεύματα – χρυσόπετρες. Η εκπομπή της συχνότητας εκτός από βελτιωμένο διαχωρισμό μετάλλων, αυξάνει και την απόσταση εντοπισμού. Το Rayfinder είναι ο ποιο εξελιγμένος από τους ανιχνευτές χρυσού αποστάσεως με μεγάλη ισχύ εκπομπής, επιλογές αποστάσεων και ψηφιακά φίλτρα.

Εσείς που πουλάτε ανιχνευτές χρυσού - ανιχνευτές μετάλλων, ποιους ανιχνευτές θεωρείτε ανώτερους;

Οι ανιχνευτές χρυσού – ανιχνευτές μετάλλων επιλέγονται ανάλογα τη χρήση και τις προδιαγραφές που θέτει ο αγοραστής. Στους ανιχνευτές μετάλλων VLF η καλύτερη επιλογή για βάθος και διαχωρισμό μετάλλων είναι το XP DEUS, το οποίο μπορεί να ανιχνεύει διακριτικά, χωρίς “μπαστούνια” και καλώδια. Το XP DEUS είναι ασύρματο και λειτουργεί με ένα τηλεχειριστήριο που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο. Στους παλμικούς ανιχνευτές μετάλλων με πλαίσιο ή αλλιώς ” τελάρο “, και για όσους ζητούν οριακό βάθος εντοπισμού, το Lorenz Deepmax Z1 είναι μακράν ο δυνατότερος ανιχνευτής μετάλλων.

Ενδιαφέρομαι για ανίχνευση κενού, υπάρχουν ανιχνευτές κενών;

– Υπάρχουν γεωφυσικοί ανιχνευτές που ανιχνεύουν τα κενά. Ο εντοπισμός κενών γίνεται τοποθετώντας 4 γειώσεις στο έδαφος που λειτουργούν σαν πομποί και δέκτες, τα κενά δεν εκπέμπουν σήμα φυσικά, όμως είναι κακοί αγωγοί του ρεύματος, δηλαδή “κόβουν” το ηλεκτρικό σήμα που στέλνουμε από τις γειώσεις και έτσι φανερώνονται. Γεωφυσικοί ανιχνευτές είναι το Geo Examiner με απεικόνιση στόχων σε tablet, τα Quatroforce, Accumaster Pro digital και Pro Accumaster VII. Βεβαίως εκτός από κενά, γίνεται εντοπισμός χρυσού και άλλων μετάλλων, με τη προϋπόθεση ότι θα έχουν μάζα 5 κ. ή 30 εκ επιφάνεια και άνω. Συγκριτικά με τα γεωραντάρ που κοστίζουν πολύ περισσότερο, οι γεωφυσικοί ανιχνευτές με γειώσεις, είναι εξίσου αξιόπιστοι στην ανίχνευση κενών.

Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 193 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461 (ΕΝΑΝΤΙ Mr ΚΤΕΟ)
Τηλ. 210 4905398 Κιν. 6985600095 Web: www.anixneytes-kyritsis.gr  E-mail: info@anixneytes-kyritsis.gr