Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Το www.anixneytes-kyritsis.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ».

Δραστηριότητα της εταιρείας: Εμπορική

Δ/νση έδρας της εταιρείας: Λεωφ. Αθηνών 193, Χαϊδάρι 12461

ΑΦΜ: 800375567 Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΑΛΕΩ

Email επικοινωνίας: info@anixneytes-kyritsis.gr

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, www.anixneytes-kyritsis.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.anixneytes-kyritsis.gr , συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η εταιρεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.anixneytes-kyritsis.gr  ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η εταιρεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή των όρων συναλλαγών δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.  Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Παροχές

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η εταιρεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η εταιρεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η εταιρεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης «ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.anixneytes-kyritsis.gr  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.anixneytes-kyritsis.gr  αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.anixneytes-kyritsis.gr  και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική χρήση, ιδιωτική ή επαγγελματική του επισκέπτη και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.  Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.anixneytes-kyritsis.gr .

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Τρόποι επιστροφής

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε ώστε να γίνει η αντικατάσταση τους:

1.Σε κάθε περίπτωση στην οποία υπάρχει αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.anixneytes-kyritsis.gr, πουλήθηκαν λάθος προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.)

2.Σε κάθε περίπτωση στην οποία υπήρξε πρόβλημα ή ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το www.anixneytes-kyritsis.gr, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του πελάτη. Δεν ισχύει για προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

3.Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 15 ημερών τότε το www.anixneytes-kyritsis.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πώλησης.

4.Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης ενώ η αντικατάσταση τους θα ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα τους. Διαφορετικά η αντικατάσταση θα γίνει όταν αυτά καθιστούν και πάλι διαθέσιμα.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε το άμεσο κόστος επιστροφής. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλ. χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, λειτουργήσει ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία και η ταινία ασφαλείας τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, θα ήταν χρήσιμο να ελέγχετε την κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Το eshop anixneytes-kyritsis.gr δε δέχεται επιστροφές προϊόντων που έχουν ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί.

Ο πελάτης έχει την επιλογή είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, μετά την παραλαβή, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή και την αντικατάσταση.

Επιστροφές γίνονται με ΕΛΤΑ, ή άλλη μεταφορική εταιρία.

Τρόποι πληρωμής

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 5 απλά βήματα.

Στο 1ο βήμα επιλέγετε τρόπο πληρωμής. Οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής είναι 2:

Αντικαταβολή,

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

Eπίσης κατόπιν συνεννοήσεως τηλεφωνικά:

Τοις μετρητοίς (από την έδρα μας),

Πληρωμή βάσει υπάρχουσας συμφωνίας (κατόπιν συνεννοήσεως),

Η μέθοδος της αντικαταβολής ισχύει για όλη την Ελλάδα, δεν έχει επιπλέον χρέωση για αγορές άνω των 250 ευρώ, και αφορά την πληρωμή στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρίας που θα παραδώσει το δέμα στον παραλήπτη.

Η πληρωμή βάσει υπάρχουσας συμφωνίας αφορά μόνον σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει έρθει σε συμφωνία με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρίας για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής που δεν αναφέρεται στη λίστα (σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το χρήστη θα επιλέγεται ως τρόπος η αντικαταβολή).

Αν θέλετε να κάνετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία σας καταθέστε στην τράπεζα της επιλογής σας το ποσό των προϊόντων που αγοράσατε και στείλτε μας μια φωτοτυπία της κατάθεσης είτε με e-mail στο info@anixneytes-kyritsis.gr είτε με viber / whatsapp στο 6985600095, ή fax στο 210 4256653. Με το που παραλάβουμε το αποδεικτικό κατάθεσης θα σας στείλουμε τα προϊόντα σας. Παρακάτω θα βρείτε τους διαθέσιμους λογαριασμούς:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN : GR6801721480005148062759351

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                  IBAN : GR6801106420000064241003363

ALPHA BANK
IBAN : GR1801402880288002002003275

Τέλος, η επιλογή Τοις μετρητοίς αφορά παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας από την έδρα μας, στην Λεωφόρο Αθηνών 193, Χαϊδάρι 12461.

Τρόποι αποστολής

  1. Παράδοση προϊοντων εντός λεκανοπεδίου Αττικής

Καταχωρήστε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή, και το www.anixneytes-kyritsis.gr θα αποστείλει την παραγγελία σας το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών, μέσω των συνεργαζομένων εταιριών courier, εφόσον δεν υφίσταται ειδικό πρόβλημα διαθεσιμότητας των προϊόντων.  Ενδεικτικά οι χρόνοι παράδοσης είναι μία εργάσιμη ημέρα.

  1. Παράδοση προϊοντων για την υπόλοιπη Ελλάδα

Καταχωρήστε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή, και το www.anixneytes-kyritsis.gr θα αποστείλει την παραγγελία σας το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών, μέσω των συνεργαζομένων εταιριών courier, εφόσον δεν υφίσταται ειδικό πρόβλημα διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ενδεικτικά οι χρόνοι παράδοσης είναι οι παρακάτω:

Χερσαίοι Προορισμοί αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς χερσαίους προορισμούς και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Νησιωτικοί Προορισμοί αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς νησιωτικούς προορισμούς και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Δυσπρόσιτες Περιοχές αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς περιοχές εκτός ορίων των κύριων πόλεων και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-4 εργάσιμες ημέρες.

Χρεώσεις:

  1. Για παραγγελίες πάνω από 250€ η αποστολή είναι δωρεάν ασχέτως προορισμού εντός Ελληνικής επικράτειας.
  2. Για παραγγελίες κάτω από 250€ υπάρχει επιπλέον χρέωση αντικαταβολής /αποστολής 8 €.

Δεν υπάρχει περιορισμός όγκου και βάρους.

Οι παραδόσεις γίνονται με courier 09:00 – 17:00. Εάν επιθυμείτε πιο συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης μπορείτε να το σημειώσετε στα σχόλια της παραγγελίας σας ή σε κάποιο εκπρόσωπό μας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία. Το χρονικό περιθώριο της παράδοσης μπορεί να περιοριστεί στις 3 ώρες (π.χ. 10:00 – 13:00). Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης και Σάββατο δωρεάν για το οποίο πρέπει να συνεννοηθείτε με εκπρόσωπο μας τηλεφωνικά.

Το www.anixneytes-kyritsis.gr στέλνει όλες τις παραγγελίες σφραγισμένες. Σε περίπτωση που παραλάβετε την παραγγελία σας με ανοιχτό περιτύλιγμα ή κατεστραμμένο πακέτο παρακαλούμε να μην την δεχτείτε και να επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας.

  1. Παραλαβή παραγγελίας από την έδρα μας

Στην προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ενδιαφερόμενους πελάτες μας στο www.anixneytes-kyritsis.gr παρέχουμε τη δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από την έδρα μας.

Πιο αναλυτικά, για παραγγελίες που καταχωρούνται μέχρι τις 14:00, μπορείτε να παραλαμβάνετε το απόγευμα από τις 17:00 μέχρι τις 20:00, ενώ για παραγγελίες που καταχωρούνται μετά τις 14:00, μπορείτε να παραλαμβάνετε την επόμενη μέρα από τις 11:00 μέχρι τις 14:00 & 17:00 μέχρι τις 20:00.

Για το Σάββατο οι ώρες παραλαβής είναι 10:00 – 14:00 και αφορά σε παραγγελίες που καταχωρούνται την προηγούμενη μέρα και μέχρι τις 14:00.

  1. Παράδοση μεγάλων σε όγκο παραγγελιών

Για παραγγελίες με μεγάλο όγκο και βάρος προτείνεται η παράδοση με μεταφορική εταιρία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής και η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τα έξοδα αποστολής πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με εκπρόσωπο του www.anixneytes-kyritsis.gr.

Τρόποι παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Όταν γεμίσετε το καλάθι σας με τα προϊόντα που θέλετε πατήστε το κουμπί προβολής στο καλάθι αγορών ώστε να σιγουρευτείτε πως έχετε επιλέξει τα σωστά προϊόντα και τις σωστές ποσότητες. Εφόσον κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή επιλέξτε το κουμπί ενημέρωσης, ώστε να ενημερωθεί το καλάθι με τις αλλαγές. Τέλος, επιλέξτε παραγγελία είτε από το καλάθι αγορών είτε από την προβολή του καλαθιού.

Για να μπορέσετε να παραγγείλετε θα πρέπει να είσαστε μέλος ή όχι του www.anixneytes-kyritsis.gr. Συμπληρώστε στη φόρμα το e-mail σας & το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και κάντε login στο χώρο μελών. Αν δεν είστε μέλος πατήστε το κουμπί δημιουργίας νέου λογαριασμού. Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου μέλους ένα ενεργό email λογαριασμό.

Συμπληρώστε τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας σας. Τέλος, πατάτε το κουμπί αποστολή, και η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί, ενώ αυτόματα θα σας αποσταλεί e-mail επιβεβαίωσης στο λογαριασμό που έχετε καταχωρήσει.

Παραγγελία μέσω τηλεφώνου

Μπορείτε να καλέσετε στο 210 4905398 & 6985600095 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 09:30 με 14:30 & 17.00 με 20.30 και το Σάββατο 9:30 με 14:00 και να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο μας.

Παραγγελία στην έδρα του www.anixneytes-kyritsis.gr

Επισκεφθείτε μας στην έδρα μας (Λεωφ. Αθηνών 193, Χαϊδάρι 12461) και κάντε την παραγγελίας σας. Είμαστε στην διάθεσή σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 09:30 με 14:30 & 17.00 με 20.00 και το Σάββατο 9:30 με 14:00.